Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt - Susanne Carlenius | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Susanne Carlenius
DIMENSJON
11,54 MB
FILNAVN
Omsorg ved livets slutt.pdf
ISBN
1129192107718

BESKRIVELSE

Døden er tabubelagt for mange. De fleste som dør i dag, dør på sykehus eller i sykehjem, og døden er sjelden synlig for omgivelsene. Mange har aldri vært til stede ved et dødsleie. I denne boken gis døden et ansikt. Gjennom korte fortellinger møter vi mennesker som skal dø, mennesker som er i en svært sårbar fase av livet. Vi får et innblikk i hvordan de døende og deres nærmeste opplever den siste tiden av livet. Hver fortelling belyser ulike situasjoner som helsepersonell kan møte i sin hverdag, og derfor er boken egnet som pensumlitteratur og som supplerende litteratur ved utdanninger innenfor helsefagene, og aktuell for helsepersonell som har gjort sine egne erfaringer i møte med døden. Omsorg ved livets slutt passer for de som undrer seg over forhold som har med liv og død å gjøre, og hva som skjer i livets siste fase, og henvender seg også til de som er i en sorgprosess, som kanskje har mistet noen eller kommer til å miste noen. front flapp: authors picture + Susanne Carlenius er teolog og sykepleier. Hun arbeider som sykepleier på Hospice Lovisenberg i Oslo, en avdeling for alvorlig syke og døende kreftpasienter. back flapp: Fra forordet: Mange mennesker har aldri fulgt et annet menneske inn i døden. Jeg håper at denne boken kan være til støtte for den som skal dø, for den som skal miste en av sine nærmeste, og for helsepersonell som har en utfordrende oppgave i å følge den enkelte over grensen fra liv til død.

Både pasienter og pårørende skal ivaretas på en god måte. Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for at helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for et best mulig tilbud i ved livets slutt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Målet med all behandling, pleie og omsorg ved livets slutt er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende.

Tilskuddet skal styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter som trenger lindrende behandling og omsorg, bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til at pårørende blir ivaretatt. Tilby omsorg og praktisk støtte til familien ved livets slutt Familie og øvrig pårørende skal ha omsorg og praktisk støtte fra helsepersonell når pasienten er i livets sluttfase. Den siste tiden bør pårørende få anledning til kontinuerlig samvær med den døende og anledning til å ta telefonkontakt med helsepersonell hele døgnet. Omsorg ved livets slutt.

RELATERTE BØKER