Kulturen som pasient

Kulturen som pasient Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,50 MB
FILNAVN
Kulturen som pasient.pdf
ISBN
6201530578505

BESKRIVELSE

«Kulturen som pasient» tar for seg livssituasjoner som preges av tap. Den tematiserer direkte og indirekte sammenhengen mellom livsvilkår og helse. Mange av kapitlene retter seg mot helsefaglige utfordringer i flerkulturelle samfunn. Psykiatriens møte med folkelig sykdomsforståelse er et av temaene. Helsetjenesten er opptatt av samfunnsforhold som påvirker folks livskvalitet. Men den er selv en faktor som påvirker folks helse negativt hvis den mangler blikk for pasientenes livssituasjon. Boka argumenterer på behovet for en helsetjeneste som er på høyde med pasientenes kulturelle bakgrunn. Den har sin faglige orientering i pedagogikk, psykologi, medisin, etnografi og medisinsk antropologi. Bidragene baserer seg på feltstudier blant nenetsere og evenere i Russland, samer og kvener i Norge, tyske migranter i Chile og alminnelige utfordringer i fag og institusjoner. Boka er resultat av et samarbeid mellom forskningsgruppa Pedagogisk antropologi ved UiT Norges arktiske universitet og Scott Polar Research Institute ved University of Cambridge.

Mange av kapitlene retter seg mot helsefaglige utfordringer i flerkulturelle samfunn. Dine rettigheter som pasient Norsk helselovgivning er omfattende og kan være vanskelig å finne frem i. Vi har ingen egen lov hvor alle pasientrettigheter er samlet.

I pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5 første ledd står det at informasjonen skal «være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 6 Figur 1 og 2: Oversikt over mest alvorlige skader og forbigående skader fra 2010-20175. Figur 3: Klassifisering av hendelsenes alvorlighetsgrad fra Meldeordningen7.N = 9681, x aksen = antall uønskede hendelser, y aksen = alvorlighetsgrad En tjeneste består som regel av en rekke aktiviteter.

RELATERTE BØKER