Kognitiv terapi ved schizofreni

Kognitiv terapi ved schizofreni - David G. Kingdon, Douglas Turkington | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
David G. Kingdon, Douglas Turkington
DIMENSJON
8,56 MB
FILNAVN
Kognitiv terapi ved schizofreni.pdf
ISBN
9000328015812

BESKRIVELSE

Denne boken som nå foreligger i norsk oversettelse er skrevet av to av verdens fremste eksperter på kognitiv terapi ved schizofreni. David Kingdon og Douglas Turkington i Storbritannia har i snart tjue år vært med på å utvikle dette feltet og samtidig drevet en utstrakt klinisk virksomhet.Det er det kliniske arbeidet som er bokens hovedfokus. "Kognitiv terapi er sunn fornuft systematisert innenfor et respektfullt samarbeid. Det er det systematiserte arbeidet sammen med pasienten som representerer et viktig skritt videre i psykoterapeutisk teori og praksis og spesielt i utvikling av den terapeutiske alliansen.Kunsten i fellesskap å sette opp mål som pasienten kan nå og virkelig klarer å nå, representerer noe av det mest utfordrende i det å være psykoterapeut ved psykotiske lidelser. Det setter store krav til terapeutens tålmodighet, medfølelse og innsikt i egne begrensinger" (Fra det norske forordet ved psykiater Reidar Kjær)Boken retter seg både mot utdanningsfeltet til helse- og sosialhøgskoleutdanningene, og psykiatere, psykologer, sykepleiere og øvrige helsearbeidere som arbeider med denne pasientgruppen.Boken er oversatt til norsk av Åsta Kravik. Psykiater Reidar Kjær har vært faglig konsulent på oversettelsen."Outstanding! This book provides a cogent framework for understanding the experience of schizophrenia, engaging and working collaboratively with clients, and developing and implementing effective treatment plans." - Kim T. Mueser,PhD, forfatter av boken Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. (Fra anmeldelsen av den engelske utgaven)

Dokumentar om schizofreni (engelsk) 7589 visninger . Kognitiv svikt ved schizofreni er vanlig og er stabil gjennom livet hos de fleste med sykdommen. En liten andel opplever progredierende kognitiv svikt med økende alder og utvikler demens.

De vanligste kognitive utfallene ved schizofreni er vansker med innlæring og hukommelse, oppmerksomhet, eksekutiv funksjon (problemløsningsevne, arbeidshukommelse) og psykomotorisk tempo (Heinrichs & Zakzanis, 1998). Kognitiv terapi er vist å være effektiv ved en rekke lidelser, blant annet angst, depresjon, panikklidelser, fobier, bulimi, ... Det er veldig ulike problemer som behandles med kognitiv terapi, som angst, depresjon, schizofreni, men alle bærer det samme underliggende budskapet: ... Kognitiv terapi kan være et vellykket tiltak hos pasienter med schizofreni som har svært lav funksjonsevne, bekrefter en studie nylig publisert i Archives of General Psychiatry.

RELATERTE BØKER