Retorikk i skolen

Retorikk i skolen - Jonas Bakken | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jonas Bakken
DIMENSJON
7,92 MB
FILNAVN
Retorikk i skolen.pdf
ISBN
1040657730529

BESKRIVELSE

Hvordan bruker politikerne språket for å overtale? Hva er overbevisende argumentasjon, og når er det effektfullt å spille på følelser i en reklametekst? Retorikken gir svaret. Retorikk har en sentral plass i skolens norskfag. Elevene skal lære seg retorikkfagets teorier og begreper og ta denne kunnskapen i bruk i retoriske analyser og i sine egne muntlige presentasjoner. Denne boka gir lærere den faglige og fagdidaktiske kunnskapen de trenger for å kunne undervise i retorikk.«Retorikk i skolen» er en velskrevet introduksjon, full av aktuelle, varierte og instruktive eksempler. Forfatteren viser hvordan man kan nyttiggjøre seg retorikkfagets teorier og metoder i norskundervisning på alle klassetrinn og i skolens arbeid med språk og tekst generelt.Boka er todelt. I den første delen gis en grunnleggende innføring i de viktigste begrepene, teoriene og metodene i retorikkfaget. Bokas andre del viser hvordan elever kan gå fram for å gi retoriske analyser av ulike typer tekster, og hvordan læreren kan trekke veksler på retorikkfaget i undervisningen i og vurderingen av elevenes språklige ferdigheter.3. utgave av boka er oppdatert i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20).Jonas Bakken er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han har doktorgrad i retorikk og underviser ved universitetets lærerutdanning.«Hvis du trenger en kortfattet oversikt over retorikkfaget, en bruksklar undervisningsmal eller et par analysemodeller med eksempler - ja, da er denne boka for deg.» Erlend Valen-Sendstad i Retorikksamfunnet

- En viktig årsak til at man har tatt retorikken inn i skolen har vært ønsket om å utvikle et demokratisk medborgerskap. «Retorikk i skolen» er en velskrevet introduksjon, full av aktuelle, varierte og instruktive eksempler. Forfatteren viser hvordan man kan nyttiggjøre seg retorikkfagets teorier og metoder i norskundervisning på alle klassetrinn og i skolens arbeid med språk og tekst generelt. Eksempel 5: Retoriske appellformer i muntlig kommunikasjon 8.-10.årstrinn I dette opplegget skal elevene få en første innføring i hvordan språklige virkemidler kan brukes til å overbevise en mottaker. kan belyse noen viktige sider ved retorikk, både hvorfor retorikken har en verdi i skolen, hvordan lærerne velger å legge opp retorikkundervisningen og hvilke tanker og holdninger lærerne har til retorikk som undervisningstema. Det retoriske omgrepsapparatet vert såleis eit metaspråk for god kommunikasjon.

Dagens elever skal lære seg retorikkfagets teorier og begreper og bruke disse i analyser av tekster i aviser, TV og Internett. " "Retorikk i skolen" " gir en kort introduksjon til hva retorikk er og gode tips til vellykket retorikkundervisning. Retorikk er et begrep du ganske sikkert har støtt på i diverse situasjoner i videregående skole.

RELATERTE BØKER