Kreativitet og innovasjon

Kreativitet og innovasjon - Torild Oddane | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Torild Oddane
DIMENSJON
7,48 MB
FILNAVN
Kreativitet og innovasjon.pdf
ISBN
4637391498353

BESKRIVELSE

Denne boken tar et oppgjør med myten om at det å være kreativ er det samme som å være kunstnerisk. Boken bygger bro mellom kreativitetsforskning og innovasjonsforskning, og samtidig tar den et oppgjør med seiglivede myter om kreativitetens rolle i innovasjonsprosjekt. Fellesnevneren for kreativitet og innovasjon er evnen til å håndtere det vi kaller åpne oppgaver. Åpne oppgaver er komplekse, ikke-rutinebaserte oppgaver, som i motsetning til lukkede oppgaver ikke kan løses ved hjelp av kjente oppskrifter, rutiner eller fremgangsmåter alene. Boken tar utgangspunkt i at våre forestillinger om kreativitet og innovasjon påvirker vår evne til å håndtere åpne oppgaver. Ved hjelp av de fem P-er Person, Prosess, Press, Produkt og Partnerskap presenteres et mangfold av teoretiske tilnærminger og fortellinger om hvordan deltakere i innovasjonsprosjekt jobber alene og sammen for å lykkes med de utfordringer de står overfor. Torild Alise W. Oddane er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen i Trondheim, NTNU, hvor hun også er programansvarlig for Master i kunnskapsledelse, et erfaringsbasert videreutdanningsprogram for ledere.

Innen faglitteraturen forstås kreativitet som det å generere helt nye, originale og potensielt nyttige ideer. metoder og teknikker for utvikling av kreativitet i lys av empirisk kunnskap om hvordan kreativitet og innovasjon defineres, gjenkjennes og læres av deltakere i ulike praksiser; tilrettelegging for utvikling av kreativitet og innovasjon gjennom pedagogisk design av aktiviteter og omgivelser; kompetanse i. å vurdere og forstå betingelsene for ... Kreativitet er skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt.

I denne forskningsgruppen har vi fokus på ulike aspekt ved kroppslige, sanselige og estetiske læringsformer, som kommer igjen som kjerneverdier i fagene i grunnskolen. Forberedelser til FoU-prosjektet "Et elvedelta i trøbbel" våren 2019. illustrere og eksemplifisere det teoretiske rammeverket, samt å få frem hva som er.

RELATERTE BØKER