Obligasjonsrett

Obligasjonsrett - Erlend Haaskjold | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Erlend Haaskjold
DIMENSJON
10,51 MB
FILNAVN
Obligasjonsrett.pdf
ISBN
3154428754196

BESKRIVELSE

Boken forklarer obligasjonsrettens begrepsbruk og metodelære på en instruktiv måte, og det er lagt vekt på å fremheve de sentrale hensyn som gjør seg gjeldende.På en pedagogisk måte fremstiller forfatteren hovedpunktene i reglene om skyldforholdets innhold og oppfyllelse. Videre behandles reglene om kontraktsbrudd, kreditormora og kontraktsrevisjon,i tillegg til enkelte særlige obligasjonsrettslige emner, slik som overdragelse av krav, motregning og foreldelse. Ved aktiv bruk av kryssreferanser fremheves dessuten viktige sammenhenger i rettsstoffet, og forbindelseslinjer på tvers av enkelttemaer. Boken er først og fremst beregnet på juridiske studenter og andre som ønsker en innføring i faget obligasjonsrett. Med sin utførlige gjennomgang av sentral rettspraksis og reelle hensyn vil imidlertid boken også være nyttig for praktiserende jurister, som advokater, dommere og kontraktsrådgivere.

obligatorisk kurs (Fase 2) vår 20 11. mars 2020 16:41 Obligasjonsrett 22 Produkter Forvaltningsrett 38 Produkter Gjeldsforhandling / Konkursrett 7 Produkter Obligasjonsrett I og II (20 stp) Dynamisk tingsrett (1 stp) Obligatorisk kurs (5 stp) Emnet består av fagområdene avtalerett, obligasjonsrett og en kort introduksjon til dynamisk tingsrett (som hovedsaklig behandles i emnene JUS3211 / JUS3212).

Du lærer mer om: Prinsippet om avtalefrihet Prinsippet om at avtaler skal holdes Prinsippet om lojalitet i kontraktsforhold obligasjonsrett Man sier gjerne at en obligasjon er et «skyldforhold» ( eng . «obligation») eller forpliktelser om man vil forenkle.

RELATERTE BØKER