Vurdering av kompetanse i praksisstudier

Vurdering av kompetanse i praksisstudier En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,98 MB
FILNAVN
Vurdering av kompetanse i praksisstudier.pdf
ISBN
3920964842343

BESKRIVELSE

Boken belyser og diskuterer særpreg, utfordringer og muligheter ved vurdering av kompetanse hos sykepleierstudenter i praksis. Målgruppen for antologien er vitenskapelig ansatte ved sykepleierutdanningene ved universiteter og høgskoler samt praksisveiledere i yrkesfeltet. Antologien har også relevans for andre helsefagutdanninger med praksisstudier, der studentene vurderes i lys av læringsutbyttebeskrivelser. Bokens redaktører og forfattere er anerkjente forskere og undervisere innen profesjon, pedagogikk og læring: Bjørg Christiansen, Kristian Larsen og Kari Toverud Jensen. I tillegg har 16 forfattere bidratt med kapitler til antologien. Felles for alle bidragsyterne er at de deler en forskningsinteresse knyttet til praksisfeltet som læringsarena.

kompetanse og i skjema(er) for vurdering av spesifikke kompetanseområder som er valgt ut for den aktuelle praksisperioden. 2 Skalaen er modifisert etter Bondy, K.

Hensikten med sluttvurdering er å gi en mest mulig presis vurdering av elevenes kompetanse ved avslutningen av opplæringen. Den skal gi en vurdering av elevenes kompetanse som er pålitelig for blant andre høgskoler, universiteter og fremtidige arbeidsgivere. Vurdering av barnas språklige kompetanse Personalet skal følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikkling. Praksisstudier i: SYBAPRA 1: SYKEHJEM/LANGTIDSHJEM/HELSEHUS 1.

RELATERTE BØKER