Forebyggende ungdomsarbeid

Forebyggende ungdomsarbeid - Håvard Helland, Tormod Øia | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Håvard Helland, Tormod Øia
DIMENSJON
10,36 MB
FILNAVN
Forebyggende ungdomsarbeid.pdf
ISBN
5834945298220

BESKRIVELSE

Hva særpreger ungdom med problematferd? Hvordan kan de påvirkes slik at de ikke utvikler varige atferdsmønster preget av asosialitet? Det er sentrale spørsmål som blir drøftet i denne boken. Forfatterne forsøker å trekke linjer fra det allmenne og generelle i form av perspektiver og modeller, via empirisk kunnskap til den praktiske hverdag. I de to første kapitlene drøftes forebyggingsbegrepet og overordnede perspektiver, modeller og strategier. De neste fire kapitlene tar for seg deltema som rus, kriminalitet, vold og mobbing. I hvert av disse kapitlene drøftes kjennetegn, omfang, årsaker og virkemidler. I et eget kapittel om innvandrerungdom blir det lagt vekt på å belyse hvilke sider ved innvandrerungdoms livssituasjon som bidrar til å forklare utvikling av problematferd. Det siste kapitlet tar utgangspunkt i den kommunale hverdagen. Hvordan utvikle en god og samlet oppvekstpolitikk for barn og unge? Håvard Helland er stipendiat ved sosiologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Tormod Øia er sosiolog og forsker ved NOVA.

sep ... ungdomsarbeid i denne undersøkelsen, er det basert på vurderinger om at det forebyggende arbeidet i kommunene sjelden dokumenteres og beskrives i detalj i offentlige dokumenter. Ofte får forebyggende og tidlige innsatser mindre opp­ merksomhet enn mer kurativt orientert arbeid med belastede målgrupper.

Forfatterne forsøker å trekke ... Forebyggende og helsefremmende ungdomsarbeid Det er fra 01.01.2020 innført en ny modell for det forebyggende og helsefremmende ungdomsarbeidet i Gausdal kommune. Denne modellen erstatter SLT-modellen (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Forebyggende arbeid med barn og unge må ses i sammenheng med samfunnsmessige forhold som bidrar til marginalisering og inkludering på ulike arenaer som familie, vennekretser og institusjoner.

RELATERTE BØKER