Fem forutsetninger for gode evalueringer

Fem forutsetninger for gode evalueringer - Per Øyvind Bastøe | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Per Øyvind Bastøe
DIMENSJON
3,89 MB
FILNAVN
Fem forutsetninger for gode evalueringer.pdf
ISBN
4793980416186

BESKRIVELSE

Det er mange meninger om hva evaluering innebærer, og hva som kjennetegner en god evaluering. Basert på sin omfattende nasjonale og internasjonale erfaring drøfter forfatteren i denne boken fem forutsetninger som må innfris for at evalueringer skal kunne bli gode og nyttige. For det første må det klargjøres hva evaluering er, og hva evaluering skal brukes til. For det andre må det avklares hva som skal evalueres, hvordan det skal evalueres, og hvordan en skal bruke og følge opp evalueringene. For det tredje må evalueringsprosessene være systematiske og i tråd med anerkjente kriterier. For det fjerde må det være en kvalitetsstandard for evalueringsarbeidet. For det femte må det være en organisasjons- og læringskultur som stimulerer til åpenhet om hva som fungerer, og hva som ikke fungerer. Boken er rettet mot alle som har med evalueringer å gjøre, som tilretteleggere, bestillere, gjennomførere og interessenter av evalueringer. Det gjøres mangfoldige evalueringer i offentlig sammenheng, i private virksomheter og i sivilsamfunnsorganisasjoner. Det er stor variasjon i hva evalueringer dreier seg om, og stor variasjon i kvaliteten på evalueringene og hvordan evalueringer blir brukt. Boken er et bidrag til å forbedre dette arbeidet.

Din handlekurv ... Fem forutsetninger for gode evalueringer. Per Øyvind Bastøe.

De 48 toppledergruppene representerer 12 departementer og 36 direktorater, og omfatter totalt 350 toppledere. Denne rapporten baserer seg på innspill fra deltakere, evalueringer fra 31 av gruppene som hadde avsluttet ... Læringsmiljøet i den norske skole - Hvilke forutsetninger må være tilstede for å få et godt læringsmiljø? AV: SIMEN HÅLAND ARTIKKEL - Våren 2010 Norsk skole er preget av bråk og uro.

RELATERTE BØKER