Sosiale ulikheter og helse

Sosiale ulikheter og helse - Bjørgulf Claussen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Bjørgulf Claussen
DIMENSJON
5,48 MB
FILNAVN
Sosiale ulikheter og helse.pdf
ISBN
4518437226826

BESKRIVELSE

Hvordan kan det ha seg slik at en ekspedisjonssjef i et departement lever lenger enn en førstesekretær, eller en fagarbeider lenger enn en ufaglært? Hvorfor lever menn på Vindern i Oslo gjennomsnittlig 12 år lenger enn menn på Sagene-Torshov? Som medisinerstudent på 50-tallet lærte forfatteren at sammenhengen mellom sosiale ulikheter og helse hørte fortiden til - en urettferdig og gammeldags skjevhet som automatisk ville forsvinne i takt med økt levestandard. I dag viser forskning at tendensen har vært motsatt. Denne boka oppsummerer norske og andre vestlige undersøkelser av sosiale ulikheter i helse. Forfatteren går gjennom mulige årsaksforklaringer, og gir til slutt forslag til tiltak som kan redusere de sosiale forskjellene i helse, fra mindre lønnsforskjeller og bekjemping av markedsliberalismen, til flere og bedre ungdomsklubber. Boka er skrevet med tanke på et bredt publikum. Den egner seg også som lærebok ved universitet og høgskoler. Bjørgulf Claussen (f. 1944) er professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og koordinator for Prosjekt "storbyhelse".

Sosial ulikhet i helse på ... Ulikheter kjenner ingen landegrenser og de finnes i alle land. - Sosiale ulikheter i helse er den største folkehelseutfordringen vi har i dag, og Norge er ikke et unntak, langt ifra, sier Eikemo.

Formålet med studien er å søke en forståelse av hvordan norske myndigheter ser på sosiale ulikheter som fenomen, og om føringer og utvikling av tiltak påvirkes av politisk farge. For å gjøre kunnskap om effektive virkemidler mer relevant og solid er det viktig at tiltak, ordninger og forsøk blir forskningsmessig evaluert. Et ledd i dette er at kommuner evaluerer og dokumenterer tiltakene som iverksettes, for å redusere ulikheter i helse og ulikhetenes sosiale determinanter. Sosiale ulikheter i helse Øyvind Næss Epidemiologisk divisjon, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Universitetet i Oslo.

RELATERTE BØKER