Urbant ungdomsliv

Urbant ungdomsliv Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,25 MB
FILNAVN
Urbant ungdomsliv.pdf
ISBN
2354447999608

BESKRIVELSE

Mennesker er emosjonelle vesener, og ikke minst ungdomstiden er preget av mange og sterke følelser. Emosjoner er et kjernebegrep innen psykologi, men tillegges mindre vekt i antropologiske og sosiologiske studier av barn og oppvekst. I denne boka undersøkes emosjonsarbeid slik det utspilles i ungdommers hverdag. Betydningen av trygge relasjoner understrekes som basis for å entre nye landskap og oppleve nye sider ved seg selv. I boka drøftes også hvordan ungdoms emosjonsarbeid utspiller seg i møte med ulike naturlandskap, jevnaldrende, aktivitetsledere og organisert friluftsliv.Urbant ungdomsliv, natur og følelser tar blant annet for seg hvordan omgivelser spiller inn på ungdoms selvforståelse hvordan det oppleves å bli introdusert for nye opplevelser og aktiviteter om vi er «fargeblinde» i Norge, og om hudfarge er viktig for hvordan vi erfarer verden og hverandre. hvilken betydning ungdom tillegger begreper som «fred og ro».Urbant ungdomsliv, natur og følelser retter seg mot studenter innen sosialt arbeid, barnevern og friluftslivsstudier, samt sosiologi og andre samfunnsfag hvor kunnskap om ungdom, ungdomskultur og oppvekst står sentralt. Boka er også aktuell for alle med en interesse for ungdomskultur og urban oppvekst i Norge.Bokas forord er skrevet av Finn Skårderud.

Urban (navn), et slovensk mannsnavn Flere paver har hatt navnet Urban, den siste på 1600-tallet; S [..] - Urbant landbruk er mye viktigere enn vi er klar over. Det å få nærhet til produksjon av mat i byene er en verdi i seg selv.

Referanse Finn synonymer til urban og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett. En bosetting i et urbant område hvor mer enn halvparten av innbyggerne lever i utilstrekkelig bolig og mangler grunnleggende tjenester.

RELATERTE BØKER