Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen

Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen - Erling Lars Dale, Jarl Inge Wærness | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Erling Lars Dale, Jarl Inge Wærness
DIMENSJON
10,96 MB
FILNAVN
Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen.pdf
ISBN
8067538217322

BESKRIVELSE

Hvordan skal skolene klare å gi elevene den helhetlige kompetansen de har krav på? Forfatterne viser at målet kan nås gjennom en tilpasset opplæring basert på elevenes ulike evner og behov. Dette krever imidlertid at skolene har en strategi for differensiert opplæring med fokus på elevmedvirkning. Forfatterne tar for seg prosjektet Differensiering og tilrettelegging i videregående opplæring. Alle fylkeskommuner og videregående skoler i landet deltok, og dette er samlet sett det største pedagogiske utviklingsarbeid som noen gang er gjennomført i den videregående skolen. Læringssenteret har hatt det nasjonale ansvaret.Boken, som er prosjektets sluttrapport, handler blant annet om forholdet mellom tilpasset opplæring, spesialundervisning og differensiert opplæring, og forfatterne reiser kritikk mot en form for tilpasning som fører til ettergivenhet som undervisningsstrategi. I tillegg presenteres de sju grunnleggende kategoriene for et differensiert opplæringsforløp innenfor skolen som en lærende organisasjon. Boken kan brukes som en innledning til arbeidet med Kvalitetsutvalgets innstilling I første rekke, om forsterket kvalitet i grunnopplæringen for alle (2003).Dataene og eksemplene i boken er hentet fra den videregående opplæringen, men innrammingen er gyldig også for ungdomsskolen og i svært mange sammenhenger også for barneskolen. Forfatterne fremhever da også behovet for å se sammenhengen i den 13-årige grunnopplæringen.

Det har hatt som hovedmålsetting å redusere omfang av spesialundervisning ved å gjøre den ordinære opplæringen mer tilpasset. Det skjer mer tilpasning av den ordinære opplæringen, men det opptrer ikke noen tydelig effekt i form av reduksjon i ... Erling Lars Dale, professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt og Jarl Inge Wærness, forsker ved Læringslaben har evaluert differensieringsprosjektet.

For elever med stort læringspotensial, anbefales det å differensiere innhold, prosess og produkter i læreplanen med tanke på innhold, prosess og produkter (Idsøe, 2014). Anbefaling for innhold (viser til pensum for elevene og hvordan de får tilgang til det) Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen.

RELATERTE BØKER