Tjenestepensjon for tillitsvalgte

Tjenestepensjon for tillitsvalgte - Eystein Gjelsvik | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Eystein Gjelsvik
DIMENSJON
5,6 MB
FILNAVN
Tjenestepensjon for tillitsvalgte.pdf
ISBN
7009499823288

BESKRIVELSE

Pensjon er langsiktig sparing og må betraktes som utsatt lønn. Derfor er pensjon et sentralt tema for alle, og spesielt for fagbevegelsen. For å få en anstendig inntekt som alderspensjonist må vi ha en pensjon som er rundt 66 % av den lønna vi hadde som yrkesaktive. Pensjonssystemet består av tre hoveddeler: alderspensjonen fra folketrygden, AFP (for dem som har avtale om det) og tjenestepensjonen. Boka gir enkle beskrivelser av hvordan elementene virker sammen, og gir tillitsvalgte gode argumenter i forhandlinger om forbedret tjenestepensjon. Pensjon er et sentralt tema for alle, og spesielt for fagbevegelsen. Pensjon er for viktig og for komplisert til å overlates til «markedet». Tillitsvalgte er bokas målgruppe, men den er også til nytte for andre som vil sette seg inn i systemet og bli bedre i stand til å gjøre gode valg.

De fleste kommuner, fylkeskommuner, staten, helseforetak og bedrifter med tilknytning til offentlig sektor har inngått avtale om offentlig tjenestepensjon for sine ansatte. Det er arbeidsgiveren din som melder deg inn i ordningen.

Bedre fordeling av risiko Kvinnelige tillitsvalgte opplyser i noe mindre grad de ansatte om tjenestepensjon enn det menn gjør, og eldre tillitsvalgte informerer de ansatte i større grad enn yngre tillitsvalgte. Det er ikke urimelig å se forskjellene etter kjønn og alder i sammenheng med forskjeller i vurderingene av egen pensjonskompetanse. Gjeldende arbeidsplaner kan nå etter drøftinger med tillitsvalgte endres innen en frist på 3 dager, og kan benyttes når bemanningssituasjonen tilsier at det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell for å sørge for forsvarlige tjenester og for forsvarlig drift av nødvendige tjenester under den pågående koronaepidemien. Obligatorisk tjenestepensjon; Obligatorisk tjenestepensjon.

RELATERTE BØKER