Barnelova

Barnelova En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,46 MB
FILNAVN
Barnelova.pdf
ISBN
1510696427678

BESKRIVELSE

Barnelova (lov om barn og foreldre) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 25 (i kraft 1. juli 2019)

I denne artikkelen gis en oversikt over innholdet i Barnelova. Barnelova trådte i kraft i 1981, og er derfor i ferd med å bli en ganske gammel lov. Å bli enige om foreldreansvar, fast bosted og samvær er selve kjernen i foreldresamarbeidsavtalen.

Viktige endringer i barnelova ble vedtatt i 1990-årene. Blant annet fordi ny teknologi skapte behov for nye regler om hvordan farskap skulle bli fastsatt. Barneloven gir regler om foreldreskap (farskap og morskap), foreldreansvar, samvær og underholdsplikt.

RELATERTE BØKER