NAV

NAV - David Friman | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
David Friman
DIMENSJON
12,20 MB
FILNAVN
NAV.pdf
ISBN
3718402790999

BESKRIVELSE

NAV-ANSATT TAR BLADET FRA MUNNEN OG REFSER NAV FOR MÅTEN ETATEN FUNGERER PÅ. Bokens forfatter har høyere utdannelse og har vært ansatt som rådgiver ved NAV-stat i mange år. Han har blant annet arbeidet på lokalkontor i NAV, og har der hovedsakelig jobbet på oppfølgingsavdeling (oppfølging av brukere med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon). I boken tar han utgangspunkt i oppfølgingsavdelingen på lokalkontor, og ser på forholdet mellom ledelse, ansatte og brukere. Han fokuserer på de økende kommunikasjonsproblemene internt i NAV, og mellom NAV og brukerne. Disse problemene synes å ha økt etter at NAV-reformen ble innført (2006-2010) og etter innføringen av arbeidsavklaringspenger (2010). Han ser at NAV har mange fine visjoner om hvordan disse forholdene bør være, men ser samtidig at tilstanden i disse forholdene ofte er langt fra der NAV sin visjon sier at de bør være. Han mener at mye av NAV-systemet i realiteten går motsatt vei av NAV sin visjon, uten at noen i NAV ser det, eller gjør noe for å forhindre at det skjer. Bokens forfatter har funnet en rekke slike paradokser i NAV-systemet, og mener at dette langt på vei kan forklare mange av problemene som finnes i NAV. I boken utdyper han paradoksene, og kommer også med forslag til hvordan en del av disse kan løses.

Loven har også regler om taushetsplikt for NAV-ansatte mv. NAV Andøy er et fullt integrert kontor der ansatte fra tidligere trygdekontor, arbeidskontor og kommunens sosialtjeneste jobber sammen for å finne gode løsninger for innbyggerne i Andøy. Kontaktinformasjon NAV Andøy Besøksadresse: Storgata 54 (3.etasje) Postadresse: NAV Andøy, Postboks 84, 8480 ANDENES Åpningstid NAV Andøy Mandag, tirsdag og torsdag fra ... NAV Drammen og Drammen kommune tilbyr sine innbyggere økonomikurset iPluss.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven] Dette er loven som bestemmer hva som er NAV sine oppgaver og hvordan NAV skal drives og organiseres. Loven har også regler om taushetsplikt for NAV-ansatte mv. NAV Andøy er et fullt integrert kontor der ansatte fra tidligere trygdekontor, arbeidskontor og kommunens sosialtjeneste jobber sammen for å finne gode løsninger for innbyggerne i Andøy.

RELATERTE BØKER