Domstolloven

Domstolloven - Anders Bøhn | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anders Bøhn
DIMENSJON
12,18 MB
FILNAVN
Domstolloven.pdf
ISBN
8254085446272

BESKRIVELSE

Andre utgave av Anders Bøhns kommentar til domstolloven inneholder grundig omtale av hver enkelt bestemmelse og omfattende henvisninger til rettspraksis og forarbeider.Sentrale emner er reglene om habilitet, frister, forkynnelser, rettergangsansvar, organisering av advokatvirksomhet og disiplinærordning for dommere. Boken har et detaljert stikkordregister, et domsregister og et fullstendig lovregister. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

juli 1927. Loven regulerer Norges domstoler. Domstolloven § 229 og advokatforskriften § 11-1 har imidlertid betydning i disse tilfellene.

Stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Anne Tingelstad Wøien og Janne Sjelmo Nordås fremmet 9. april 2015 følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre domstolloven slik at alle tingretter skal ha en sorenskriver som har ansvar for kun én embetskrets.» Domstolloven § 163 første ledd: Forliksråd kan forkynne dokumenter direkte ved oversendelse til den som skal motta forkynning.

RELATERTE BØKER