Lærerarbeid for tilpasset opplæring

Lærerarbeid for tilpasset opplæring Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,63 MB
FILNAVN
Lærerarbeid for tilpasset opplæring.pdf
ISBN
3359588014469

BESKRIVELSE

Hvilken betydning har tilpasset opplæring for elevers læring og utvikling er spørsmålet som reises i denne boka.Spørsmålet belyses først ut fra skolens overordnede intensjoner. Her står skolekultur og teamarbeid sentralt, men også hvordan spesialundervisning, elevsamtaler og elevvurdering kan brukes for å fremme tilpasset opplæring. Bokas andre svar på sitt overordnede spørsmål er knyttet til elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter. Her tas temaer som læringsstrategier, sosial kompetanse, tilpasset opplæring i norsk, matematikk og bruk av IKT opp.

Vi tilbyr tilpasset grunnskoletilbud, døgn- og timebasert avlastning, botilbud, miljøtjenester, oppfølging i overgangssituasjoner, veiledning og dessuten kurs og opplæring. tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever, håper jeg at funnene kan være et bidrag til et eventuelt endringsarbeid og gjennom det, en bedre tilpasset opplæring for denne elevgruppen. 7 Forord Det å skrive en masteroppgave har vært en utfordring på mange plan. Spesialundervisning og tilpasset opplæring: Hva fungerer og hva er problematisk i lovverket? Skrevet av professor Monica Melby-Lervåg, UiO, Institutt for spesialpedagogikk, 9.

Tidligere forskning Lærerarbeid og læringsmilj ... Forskning om tilpasset opplæring [ISBN 8276612466] 121s.

RELATERTE BØKER