Menneskehandel

Menneskehandel - May-Len Skilbrei | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
May-Len Skilbrei
DIMENSJON
11,54 MB
FILNAVN
Menneskehandel.pdf
ISBN
2224567341523

BESKRIVELSE

Menneskehandel er mer enn prostitusjon. Utnytting av mennesker i arbeidslivet, profitering på andres narkotikasalg og tigging er eksempler på handlinger som politiet og andre instanser i dag tar på alvor som mulig transnasjonal organisert kriminalitet. Selv om den rettslige definisjonen av begrepet ikke bare dekker grensekryssende utnyttingsrelasjoner, er fenomenet menneskehandel i stor grad globalt, og relasjonen mellom stater har stor betydning for hvordan menneskehandel arter seg, og hvordan menneskehandlere og ofre møtes. Hvordan kan vi forstå dette mangesidige, verdensomspennende fenomenet? Og hvordan kan vi møte menneskehandelen på måter som ikke rammer ofrene ytterligere? I denne boka presenteres eksisterende kunnskap om menneskehandel, både nasjonalt og globalt, og innholdet i og utfordringene ved hvordan verdenssamfunnet og individuelle nasjoner håndterer menneskehandel. Norge brukes som hovedeksempel, men siden politikken og fenomenet blir drevet av globale prosesser, trekker forfatteren paralleller til situasjoner andre steder gjennom hele boka. May-Len Skilbrei har selv i en årrekke forsket på menneskehandel, og i boka presenterer hun egen og andres forskning om ulike former for utnytting - i Norge og internasjonalt. Boka er en velegnet innføring for fagpersoner, politikere, journalister og forskere som ønsker å lære mer om hva menneskehandel er, og hvordan samfunnet møter det. Den egner seg også for studenter i ulike profesjoner som kommer i befatning med fenomenet, og for studier der temaer som migrasjon, kjønn, utnytting og arbeid er relevant.

Den som kjennes skyldig i menneskehandel risikerer fengselsstraff i inntil 10 år. Menneskehandel er en betegnelse for slaverilignende virksomhet brukt innen rettsstater hvor slik frihetsberøvelse og utnyttelse er ansett som et lovbrudd.Begrepet fikk stort gjennomslag internasjonalt fra midten av 1990-tallet, gjennom blant annet FN, hvor det har blitt brukt spesielt om former for bortføring, salg, tvangsprostitusjon og seksuell utnyttelse av kvinner og barn som har blitt ... Menneskehandel der personer blir utnyttet til å utføre tjenester, blir ofte kalt tvangstjenester. Offeret er ofte i en sårbar situasjon, som du kan lese mer om over.

Grov menneskehandel. Grov menneskehandel straffes med fengsel inntil 10 år.

RELATERTE BØKER