Kvalitetsstyring og internkontroll

Kvalitetsstyring og internkontroll - Geir Smolan | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Geir Smolan
DIMENSJON
8,14 MB
FILNAVN
Kvalitetsstyring og internkontroll.pdf
ISBN
1815162713036

BESKRIVELSE

Boka gir en enkel innføring i styringssystemer for kvalitet, miljø, "HMS-internkontroll" og andre systemer som er pålagt av myndighetene. Kvalitetsstyring og internkontroll er laget for de som må kjenne til og lære systematisk kvalitets- og HMS-arbeid, eller annen type internkontroll som myndighetene bestemmer. Den kan brukes av elever og studenter og i arbeidslivet. I små virksomheter kan den fungere som en gjør-det-selv-oppskrift. Den egner seg godt som oppslagsverk, eller til å lese litt her og der om det man lurer på i øyeblikket. Boka er delt i fire deler. Del 1 gir en innføring i kvalitetsbegrepet og styringssystemer. Del 2 utdyper en del sentrale temaer som strategier for kvalitet og styring, standardisering på kvalitetsområdet ("ISO 9000") og den historiske utviklingen av kvalitetsstyring. Del 3 tar for seg utvikling av systemer i praksis. Del 4 er en faktadel med blant annet en fyldig ordliste.

I mindre bedrifter kan det derimot ofte bli vanskelig å dedikere seg fullstendig til slike systemer og prosesser for rapportering, kontroll og forbedringsarbeider. internkontroll i kommuneloven og særlovene samt behovet for en helhetlig styring, kontroll og utvikling i den enkelte kommune. (4) ...

Internkontroll er bedriftens kvalitetsstyring av HMS-arbeidet. Det […] KF Kvalitetsstyring KF Kvalitetsstyring er et skybasert helhetlig kvalitet - og internkontrollsystem som gir kommunene unike muligheter til å øke kvalitet og kontrollen på sine egne rutiner.

RELATERTE BØKER