Vi forkynner Kristus

Vi forkynner Kristus - Egil Sjaastad | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Egil Sjaastad
DIMENSJON
3,6 MB
FILNAVN
Vi forkynner Kristus.pdf
ISBN
2951139611635

BESKRIVELSE

Boka tar for seg både teologien og den praktiske metodikken som er knyttet til forkynnelse. Den tar for seg forkynnelsen i kirkens historie, forkynnelsen som Guds ord, personlige og åndelige forutsetninger for forkynnelse, forkynnelsens innhold og profil, viser hvordan man kan gå ut fra en tekst når man skriver en preken og hvordan man kan bruke språket og kreativiteten. Har litteraturliste.

6 For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap, 1 Korintierne 2:2 for jeg vilde ikke vite noget iblandt eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet. 1 Korintierne 8:6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham. Vi forkynner en korsfestet Kristus.

Vi forkynner at han er den regjerende Konge i det messianske rike i himmelen. Jesus regnes som utgangspunktet for kristendommen og er kristendommens sentrale skikkelse. Han var fra byen Nasaret i Galilea, men ble ifølge tradisjonen født i Betlehem.

RELATERTE BØKER