Politiets persondatarett

Politiets persondatarett - Bjarne Kvam | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Bjarne Kvam
DIMENSJON
4,78 MB
FILNAVN
Politiets persondatarett.pdf
ISBN
7831969845407

BESKRIVELSE

Et kjernespørsmål er hvor balansepunktet mellom bruk og beskyttelse av personopplysninger skal ligge ved kriminalitetsbekjempelse. Hovedfokuset er det internasjonale politisamarbeidet, men også nasjonal informasjonsflyt mellom politi og andre norske myndighetsorganer drøftes.I tillegg til å drøfte de gjeldende rettslige rammene for deling av informasjon, belyser forfatteren hvilke endringer som har funnet sted de siste tiårene når det gjelder vektingen av de hensyn som ligger til grunn for reglene.Hovedtendensene er at tersklene for informasjonsflyt gradvis er blitt senket, og strømmen av informasjon øker. Ulike folkerettslige avtalers innvirkning på norsk rett er et gjennomgående tema i boken.

Pris kr 399. Se flere bøker fra Bjarne Kvam. Politiets persondatarett.

Ellen Lexerød Hovlid: Vern av privatlivets fred - med særlig fokus på kjente personers vern mot offentliggjøring av private forhold i redaktørstyrte medier. Steinar Fredriksen: Ro, orden og frihet. Politiets persondatarett Bjarne Kvam Politiets persondatarett tar for seg nasjonale og internasjonale regler om informasjonsutveksling som ledd i mellomstatlig kriminalitetsbekjempende samarbeid. Politiets registerblade var en forløber for folkeregistret.

RELATERTE BØKER