Fleire vegar mot mål

Fleire vegar mot mål - Margunn Mossige, Astrid Skaathun, Marianne Røskeland | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Margunn Mossige, Astrid Skaathun, Marianne Røskeland
DIMENSJON
9,21 MB
FILNAVN
Fleire vegar mot mål.pdf
ISBN
9671674789671

BESKRIVELSE

Korleis kan ein hjelpe elevar med lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole? Fleire vegar mot mål har som si grunnhaldning at ein kan lære både mykje og godt trass i lese- og skrivevanskar dersom ein går fram på ein måte som fungerer for den enkelte. Fleire vegar mot mål er både ei teoribok og ei praktisk-pedagogisk bok. Her finst ei mengd forslag til arbeidsmåtar og andre konkrete tiltak som passar for aldersgruppa. Forslaga er vitskapleg forankra, og boka gir òg innsikt i noko av det teoretiske grunnlaget i ein eigen teoridel.Kombinasjonen av teori og praksis gjer boka veleigna for studentar i den praktisk-pedagogiske utdanninga og i spesialpedagogikkstudia ved universitet og høgskolar. Dei praktisk retta kapitla er òg tenkt som hjelp, nytte og inspirasjon for lærarar og rådgjevarar som arbeider i vidaregåande skole.Boka inneheld blant anna: praktiske lærings- og undervisningsopplegg oversyn over moglege hjelpemiddel definisjonar av lese- og skrivevanskar innføring i læringsteoriar eksempelhistorier frå skolar og forskingsprosjekt

Norsk Motorcykkel Union om UP-kollisjonen: - Uakseptabelt og grenselaust uansvarleg. 4.1 Mål for kommunale vegar ... På desse møta har det kome fleire forslag til tiltak.

Ferjefri E39 Sunnhordland - Bergen er eit mål, men standarden må vera meir nøkternt, og først skal Stord og Tysnes bindast saman. Dette var dei mest omtalte emna i engasjert debatt i fylkestinget. Fleire vegar til større volum; Foto: Anne de Boer.

RELATERTE BØKER