Husleieloven

Husleieloven Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,80 MB
FILNAVN
Husleieloven.pdf
ISBN
6067447034351

BESKRIVELSE

Husleieloven (lov om husleieavtaler) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 16. juni 2017 nr. 51 (i kraft 1. januar 2018)

6 (se nærværende lov § 13-2 siste ledd). Offisiell kunngjøring av endringer i norske lover og forskrifter. Gratis tilgang til gjeldende lover og forskrifter, traktater og nye dommer. Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger.

Husleieloven oppstiller regler for når oppsigelse av leieavtale er gyldig. Husleieloven § 2-17 sier at det skal regnes som en mangel ved et utleid lokale at den avtalte bruk «hindres av bestemmelser i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov.» Dette er rett i den forstand at hvis det er forhold ved lokalet som gjør at det er ulovlig å bruke det, er det utleiers risiko og skal regnes som en mangel i forhold til husleieloven. Leieavtalen og husleieloven regulerer leieforholdet mellom leietaker og utleier, deriblant også reglene ved oppsigelse. Hovedregelen i husleieloven er en oppsigelsestid på tre måneder (jf.

RELATERTE BØKER