Megling i konfliktråd

Megling i konfliktråd - Liv Mørland | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Liv Mørland
DIMENSJON
4,14 MB
FILNAVN
Megling i konfliktråd.pdf
ISBN
5424816657634

BESKRIVELSE

Megling i konfliktråd er en alternativ straffereaksjon til rettsapparatet og et tilbud i sivile konflikter. Boka inneholder en rekke utvalgte meglinger, og gjengir hva som skjedde og partenes opplevelser av møtene. Det reises spørsmål om hvorvidt megling har den tilsiktede virkning. Dessuten tar boka for seg meglerens rolle, og stiller spørsmål ved utviklingen av ordningen hvor formalisering, høye sakstall og forventninger til synlige resultater, står sentralt. For konfliktrådsarbeidere, samarbeidspartnere, studenter, myndigheter og andre interesserte. Med litteraturliste m.m.

Det reises spørsmål om hvorvidt megling har den tilsiktede virkning. Data er hentet fra et tilnærmet representativt utvalg av 154 foreldrepar som møtte til megling om barneavtaler ved samlivsbrudd.12 terapeuter ved fire familiekontorer og ett eksternt meglingskontor deltok.38 par som så ut til å befinne seg i fastlåste konflikter ble skilt ut.Lydopptak fra timer med foreldrene er analysert for å finne ut hva som preger samspillet mellom dem. Straffeprosessloven § 71 a omhandler mekling i konfliktråd. Når påtalemyndigheten (politiet) anser den siktede som skyldig, kan de sende saken til megling i konfliktråd.

Forsøk med gatemegling har gitt gode resultater. konfliktråd. Jeg ser både på konfliktrådsordningen som helhet og Konfliktrådet i Oslo og Akershus.

RELATERTE BØKER