Ledelse i anerkjente skoler

Ledelse i anerkjente skoler En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,44 MB
FILNAVN
Ledelse i anerkjente skoler.pdf
ISBN
4679257340789

BESKRIVELSE

Boka tar for seg skoleledelse som aktivitet i anerkjente skoler. Her presenteres ny forskning om skoleledelse slik den manifesterer seg ved noen utvalgte norske demonstrasjonsskoler. Den norske studien inngår i en internasjonal komparativ studie, Successful School Leadership Project, hvor hensikten har vært å forstå hva som oppfattes som god skoleledelse på tvers av land. I bokas avslutningskapittel drøftes resultatene fra de norske skolene i lys av kjennetegn ved skoleledelse i USA, England, Australia, Kina, Danmark og Sverige. Målgruppe er studenter innenfor studier i ledelse og utdanningsvitenskap, men boka kan også være av interesse for praktiserende skoleledere og lærere. Har register og litteraturliste.

Nyere forskning viser at dagens og morgendagens rektorer må utforme en skole som både vektlegger elevenes dybdelæring og som styrker deres sosiale kompetanse. Tilsvarende må rektorene vare kyndige i å lede ... Nordmenn har tradisjonelt hatt et ambivalent forhold til ledelse, både generelt og i skolen.

Aas og J.M. Paulsen (red.), der norske forskere tilknyttet Nasjonal rektorutdanning presenterer sentrale svar på hva som må til for å lede i fremtidens skole og hva som må til for å styrke rektorers og øvrige skolelederes profesjonsutvikling og kompetanse i ledelse. Ledelse for øget læring, Danmark: Giert von der Lippe Tlf: 464 10 512 E-post: [email protected]: Skreddersøm: Ingrid Engelsen: Tlf: 982 51 716 E-post: [email protected]: Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole Skoleprogram i Stavanger Ledelse i fremtidens skole handler om skoleledelse i det 21.

RELATERTE BØKER