Likestilling i forsvaret

Likestilling i forsvaret - Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas
DIMENSJON
11,35 MB
FILNAVN
Likestilling i forsvaret.pdf
ISBN
6035493100786

BESKRIVELSE

Forsvaret innfører allmenn verneplikt i 2015. Jenter og gutter skal innkalles til sesjon og avtjene verneplikt på lik linje. Dette er en reform som vekker internasjonal oppsikt og som har skapt en rekke diskusjoner og analyser av likestillingsklimaet i det norske Forsvaret.Likestilling i Forsvaret: Fortropp, baktropp og kamparena handler om hvordan jentene finner seg til rette, og blir mottatt, i en mannsdominert og maskulin kultur. Hva kan jentene egentlig vente seg når de møter til førstegangstjeneste og rekruttskole? Boka er basert på empiriske analyser av spørsmål som: Hva preger kulturen jentene møter? Hvilke lederutfordringer er det knyttet til at jentene skal avtjene verneplikt på lik linje med guttene? Hvilke praktiske utfordringer knyttes til denne likestillingsreformen? Hva skjer når jenter og gutter bor på fellesrom? Hvordan skal for eksempel seksuell trakassering håndteres? Boka vil være av interesse for studenter og forskere som er opptatt av kjønnsforskning og likestilling i tradisjonelle mannsdominerte og maskuline organisasjoner. Den er særlig aktuell for jenter og gutter som snart skal avtjene verneplikten, for foreldrene deres og ledelsen i Forsvaret som møter de nye rekruttene til førstegangstjeneste.

Frivillig sesjon for kvinner er et viktig tiltak for å øke kvinneandelen. Kvinner født i 1989 vil fra høsten 2006 av få innkalling til frivillig sesjon, som vil finne sted i 2007. Likestilling i forsvaret: Fortropp, baktropp og kamparena: Utdrag Forfatternes forord, Forord og Innledning.

Hun påpekte at det eksisterer negative holdninger overfor statspålagte oppgaver knyttet til likestilling og kjønnsroller i forsvaret. Forsvaret er den militære delen av den norske statsmakten. Forsvaret er organisert som en etat under ledelse av Forsvarsdepartementet.Etaten ledes av en forsvarssjef med ansvar for det militære kommandoapparatet, de militære styrkene og støtten av disse.

RELATERTE BØKER