Pedagogisk-filosofiske analyser

Pedagogisk-filosofiske analyser - Paul Martin Opdal | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Paul Martin Opdal
DIMENSJON
9,44 MB
FILNAVN
Pedagogisk-filosofiske analyser.pdf
ISBN
8084391980682

BESKRIVELSE

Pedagogisk filosofering kan arte seg på forskjellig vis, for eksempel som forsøk på å klargjøre og granske viktige begrepsmessige sammenhenger, og som undersøkelse, systematisering og sammenfatning av de grunnantagelser pedagogisk teori og praksis bygger på. Denne artikkelsamlinga, Pedagogisk-filosofiske analyser, har sitt tyngdepunkt i den første tilnærmingsmåten. Artiklene har som overordnet mål å gjøre ting klarere enn de var i utgangspunktet. Den første artikkelen omhandler begrepsanalyse, et viktig verktøy når man har et slikt mål for øye. Så følger en analyse av danningsbegrepet: Kan dette begrepet gjelde som pedagogikkens fundamentalbegrep? En annen artikkel forsøker å beskrive de krav som må stilles til kritisk tenkning. Resten av artiklene fokuserer på barnet og barnets livssituasjon. Har barn filosofiske talenter som skolen bør ivareta i større grad? Og hvordan skal vi stille oss til det faktum at offisielle barnerettighetserklæringer innebærer å frakjenne barn rettigheter som andre mennesker (voksne) kan ta for gitt? Til slutt i denne samlingen er det en artikkel som kommenterer Ariés' kjente tese om at middelaldermenneskene ikke var i stand til å se barn som barn. Dr. philos. Paul Martin Opdal er professor i pedagogisk filosofi ved Institutt for pedagogikk og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø, og har blant annet skrevet bøkene Begrepsanalyse og pedagogikk (1983) og Danning som initiering (2000).

Denne artikkelsamlinga, Pedagogisk-filosofiske analyser, har sitt tyngdepunkt i den første tilnærmingsmåten. Pedagogisk-filosofiske analyser har 4 aktive annonser. Vi bruker teknologi på nettsiden vår som nettleseren din ikke støtter.

Å analysere begrep. Paul Martin Opdal skiller mellom "perseptuelle, praktiske og teoretiske begreper" (14) [sansenære, funksjonelle og vitenskapsrelaterte begreper], og mellom kunnskap, ferdigheter og "innstillinger (tilbøyeligheter, holdninger)" (19). Emnet er ein grunnleggjande innføring i pedagogisk filosofi og idéhistorie, der omgrepa kunnskap, danning og medborgarskap utgjer sentrale kategoriar.

RELATERTE BØKER