Tvangsfullbyrdelsesloven

Tvangsfullbyrdelsesloven - Thor Falkanger, Hans Flock, Thorleif Waaler | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Thor Falkanger, Hans Flock, Thorleif Waaler
DIMENSJON
5,15 MB
FILNAVN
Tvangsfullbyrdelsesloven.pdf
ISBN
9395060772941

BESKRIVELSE

Tvangsfullbyrdelsesloven angir hvordan man skal få gjennomført det man har fått dom eller annet tvangsgrunnlag for. Kommentarutgaven dekker både reglene for å tvangsfullbyrde pengekrav og andre krav, som for eksempel handleplikter.Første utgave av denne boken kom i 1992, andre utgave i 1995, tredje utgave i 2002 og fjerde utgave i 2008. På bakgrunn av senere års lovendringer og ny rettspraksis, særlig fra Høyesterett, er det nå behov for en femte revidert utgave. Reglene om midlertidig sikring (midlertidig forføyning og arrest) sto tidligere i tvangsfullbyrdelsesloven og er kommentert i de tidligere utgavene av boken. Disse reglene, som nå er flyttet til tvisteloven, er ikke kommentert i denne utgaven. Siktemålet er fortsatt at kommentarene skal kunne være en veileder for alle de ulike brukere som anvender loven. Thor Falkanger er professor emeritus ved Det juridiske fakultet i Oslo. Hans Flock er tidligere dommer i Høyesterett. Tingrettsdommer Thorleif Waaler var lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling under utarbeidelsen av loven. Vibeke Irene Løvold har arbeidet mange år i Justisdepartementets lovavdeling og har siden 2010 vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Christopher Haugli Sørensen har bakgrunn som dommerfullmektig i Oslo byfogdembete og har vært utreder i Høyesterett siden 2010.

Dette kalles bistand til tvangsfullbyrdelse. Utkastelse av leietaker fra bolig reguleres av reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven.. Loven gir detaljerte regler om når man har adgang til å be om namsmannens hjelp til å få ut leietakere som ikke oppfyller sine forpliktelser, og om hvordan namsmannen skal gå frem ved utførelsen av utkastelsen..

Forholdet til tvangsfullbyrdelsesloven 14-2.1 Forarbeider 14-2.2 Generelt om § 14-2 14-3 § 14-3. Forretning for utleggspant 14-3.1 Forarbeider 14-3.2 Generelt om § 14-3 14-3.3 § 14-3 første ledd - Myndighet til å beslutte utleggspant 14-3.4 § 14-3 annet ledd - Bistandsordningen 14-3.5 Hva det kan tas utleggspant i Forlagets omtale: Tvangsfullbyrdelsesloven angir hvordan man skal få gjennomført det man har fått dom eller annet tvangsgrunnlag for.

RELATERTE BØKER