Skoleutvikling

Skoleutvikling - Svein Rognaldsen | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Svein Rognaldsen
DIMENSJON
6,36 MB
FILNAVN
Skoleutvikling.pdf
ISBN
6962721024544

BESKRIVELSE

Forskningsresultater fra Norge og andre land viser at vellykket skoleutvikling er avhengig av at den enkelte skole ivaretar sine lærings- og utviklingsbehov innenfor rammene av det som går under betegnelsen skolen som lærende organisasjon. Derfor har myndighetene satt skoleledelse på den utdanningspolitiske dagsorden. En viktig erfaring fra samarbeidet med skoleledere er at visjonene om skolen som lærende organisasjon forutsetter et nært og forpliktende samarbeid mellom skoleledere, lærere og elever. Dette stiller store krav til skolekulturen. Det handler blant annet om å legge forholdene til rette for lærernes og elevenes læring. Skolelederens oppgave er å initiere og lede dette arbeidet slik at det bidrar til skoleutvikling. Målgruppen for boken er skoleledere, lærere og andre som er opptatt av skoleutvikling. Svein Rognaldsen er førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. I de siste årene har han særlig arbeidet med skoleutvikling og skoleledelse.

Jeg håper skoleeiere passer på at ikke det kommunale leddet overtar alt pedagogisk utviklingsarbeid. Skoleutvikling, evaluering og digital vurdering Fakultet for humaniora og pedagogikk. Elevvurdering i grunnopplæring; Studentvurdering i høyere utdanning; Digital vurdering; Vurderings relasjon til evaluering og virksomhetsutvikling på systemniv ... Forskergruppen Skoleutvikling og utdanningsledelse viderefører arbeidet som er gjort innenfor aksjonsforskning innenfor de pedagogiske mijøene ved UiT.

Aksjons- og praksisnær forskning er et vesentlig stikkord, knyttet både til skole-/utdanningsfeltet og til andre sektorer/institusjoner. Lesesenteret er landets ledende kompetansemiljø innen språk i barnehagen, lesing og leseopplæring. Senteret en naturlig samarbeidspartner for skoler og barnehager som ønsker å satse på kompetansen til sine ansatte. Skoleutvikling Skolen som lærende organisasjon og skolelederne som pedagogiske ledere Forskningsresultater fra Norge og andre land viser at vellykket skoleutvikling er avhengig av at den enkelte skole ivaretar sine lærings- og utviklingsbehov innenfor rammene av det som går under betegnelsen skolen som lærende organisasjon. Skoleutvikling og utdanningsledelse - Studiets oppbygging Studiet er bygd opp av fire emner, hvert på 15 studiepoeng, og en masteroppgave på 30 studiepoeng, totalt 90 studiepoeng. Som følge av koronakrisen ble all undervisning digital nærmest over natten.

RELATERTE BØKER