Familierådslag

Familierådslag - Sveinung Horverak, Cecilie Omre, Liv Schjelderup | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Sveinung Horverak, Cecilie Omre, Liv Schjelderup
DIMENSJON
4,70 MB
FILNAVN
Familierådslag.pdf
ISBN
8096692010641

BESKRIVELSE

Familierådslag er en ny metode i norsk barnevernsarbeid som på en unik måte involverer barn, foreldre og nettverk i beslutningsprosessen. Denne boken gir en innføring i hvordan familierådslag planlegges og gjennomføres. Forfatterne presenterer oppgavene til koordinator og barnevernskurator. Boken plasserer familierådslag inn i den sosialpolitiske virkeligheten barnevernet befinner seg i, og innenfor tradisjonen i sosialt arbeid. Den beskriver de mest sentrale juridiske problemstillingene ved bruk av familierådslag. Andre sentrale temaer er barnets deltakelse i beslutningsprosessen og forholdet mellom det offentliges ansvar kontra de privates ansvar. Bokens målgruppe er først og fremst studenter på grunnutdanning og videreutdanning innenfor barnevernsfeltet. Den bør også kunne gi nyttige innspill til andre fagprofesjoner som arbeider med mennesker. Sveinung Horverak er høgskolelektor ved Høgskolen i Bodø, avdeling for samfunnsfag, hvor han underviser i temaer som barnevern og sosialt arbeid. Cecilie Omre er høgskolelektor ved Høgskolen i Stavanger, Institutt for sosionomutdanning, hvor hun underviser i sosialt arbeid med barn og familier. Liv Schjelderup er førsteamanuensis ved Høgskolen i Stavanger, Institutt for sosionomutdanning, hvor hun arbeider med erfaringsbasert læring og praksisrelaterte prosjekter. Samtlige forfattere har vært aktive i arbeidet med familierådslag i Norge.

Rom for taushet i profesjonelle samtaler. Ingeborg Herset og Sveinung Horverak.

Meldingsmøter brukes for å avklare grunnlaget for meldingen til barnevernet og for å mobilisere nettverket til å ta ansvar. Barn og unge i familierådslag Prosjekttema Fremskaffe kunnskap om barn og unges rettsikkerhet og muligheter for vekst og utvikling ved bruk av familierådslag. Organisasjon Organisasjonen Voksne for Barn Ekstern instans Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge Prosjektleder/forsker.

RELATERTE BØKER