Korrupsjon

Korrupsjon - Tina Søreide | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tina Søreide
DIMENSJON
6,36 MB
FILNAVN
Korrupsjon.pdf
ISBN
6282239077287

BESKRIVELSE

Hva er korrupsjon? Hvorfor er korrupsjon et problem? Og hvorfor er det så vanskelig å innføre effektive tiltak mot korrupsjon?Korrupsjon - mekanismer og mottiltak drøfter årsakene til korrupsjon, peker på de samfunnsmessige konsekvensene av korrupsjonsproblemet og viser hvorfor det er så vanskelig å bekjempe det. Forfatteren tar utgangspunkt i beslutningstakeres insentiver og synliggjør betydningen av institusjonelle rammevilkår, organisatoriske strukturer, statlige funksjoner og internasjonal politikk. Innsikt i disse forholdene er avgjørende for forståelsen av hvorfor korrupsjon oppstår og hvordan tiltak mot korrupsjon virker. Framstillingen tar utgangspunkt i en norsk kontekst og norske rettsregler, men belyser også korrupsjon som et internasjonalt problem. Den presenterer relevant faglitteratur på feltet, gir forklaring av sentrale begreper og drøfter grunnleggende mekanismer i tilknytning til korrupsjon.Forfatteren gir en samfunnsøkonomisk framstilling av temaet, men boka er skrevet med tanke på flere faggrupper, som statsvitere, jurister, politi og journalister samt studenter innen disse områdene.

Ifølge norsk lov er alle former for korrupsjon forbudt. Antikorrupsjon - ISO 37001. Korrupsjon er et av de mest destruktive og komplekse problemene i vår tid, og er fortsatt utbredt, til tross for nasjonal og internasjonal innsats for å bekjempe det.

Aftenposten mener: Valget gir grunn til håp i Ukraina LEDER / For abonnenter. Perus ekspresident pågrepet i USA VERDEN / For ... Det forskes for tiden mye på korrupsjon.

RELATERTE BØKER