Sosialt arbeid i NAV

Sosialt arbeid i NAV En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,78 MB
FILNAVN
Sosialt arbeid i NAV.pdf
ISBN
4732852575852

BESKRIVELSE

NAV Sagene høgskoleklinikk ble utviklet som en felles utviklings- og samarbeidsarena mellom NAV Sagene, sosionomutdanningen/bachelor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og KREM, kreativt mangfold i arbeidslivet. Høgskoleklinikken var et delprosjekt under det nasjonale forsøket Høgskole og universitetssosialkontor (HUSK) som startet i 2006 og ble avsluttet i 2011. Hovedmålsettingen med Høgskoleklinikken var å bidra til at undervisningen på sosionomutdanningen ble så praksisnær, oppdatert, kunnskapsbasert og troverdig som mulig. Dette forutsatte et tett utviklings- og forskningssamarbeid mellom undervisningen, praksisfeltet og brukerne. Sosialt arbeid i NAV dokumenterer faglige fremgangsmåter og erfaringer fra arbeidet med Høgskoleklinikken. Marianne Neverland Ranger er førsteamanuensis og studieleder ved sosionomutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HIAO). Hilde Dalen er leder i KREM, kreativt mangfold i arbeidslivet og Kirsten Rytter er leder av NAV Sagene og var klinikkleder for NAV Sagene høgskoleklinikk

Praksisteorier i sosialt ... Sosialt arbeid i krisetid Publisert: 17.03.2020. ...

01.02.2013 av Hermann Albert Tilrettelegging og organiseringen av konferansen hadde Fagforbundets faggruppe for NAV-ansatte stått bak, og mye ... Sosialt arbeid, sosionom, bachelor - hva kan du bli? Sosionomen har et bredt arbeidsfelt innenfor NAV-kontor, barneverntjenesten, institusjoner (barnevern, psykiatri, rus med mer), administrasjon og ledelse. De fleste sosionomer jobber i offentlig sektor, men det finnes også mange i privat sektor og i internasjonalt sosialt arbeid. Nav som velferdsreform er en del av konteksten, og sosialt arbeid påvirkes også av reformen.

RELATERTE BØKER