På vei mot Kunnskapsløftet

På vei mot Kunnskapsløftet Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,62 MB
FILNAVN
På vei mot Kunnskapsløftet.pdf
ISBN
8543679236264

BESKRIVELSE

Kunnskapsløftet har som formål å skape endringer i skolens innhold, struktur og organisering. Gjennom trening i grunnleggende ferdigheter, mer tilpasset opplæring og økt lærerkompetanse skal skolen skape «kultur for læring» fra første trinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring. Kunnskapsløftet innbærer fornyet tillit til læreren som profesjonsutøver. Mens 1990-tallsreformene i norsk skole ga sterke føringer på lærernes og skolens praksis, gir Kunnskapsløftet den enkelte skole frihet til å bestemme hvor store klassene skal være, og lærerne får større muligheter til å organisere og selv velge arbeidsmåter for undervisningen. Sammen med denne friheten følger imidlertid resultatkontroll gjennom nasjonale prøver og ulike brukerundersøkelser. På vei mot Kunnskapsløftet gir en helhetlig innføring i den nye skolereformen og forklarer både den politiske og den pedagogiske bakgrunnen for at den er blitt satt i verk. Forfatterne bidrar med erfaringer, løsninger og utfordringer som vil være avgjørende i arbeidet med å skape et «kunnskapsløft» ved den enkelte skole.Bidragsyterne er alle sentrale forskere og fagformidlere på området, og de henvender seg til lærere og ledere i grunnskole og videregående skole samt studenter i pedagogikk- og lærerutdanningen.

Noen velger tidlig fra evaluering av Kunnskapsløftet, breddeundersøkelse 2010 13. Tidlig valg gir fornøyde elever? fra evaluering av Kunnskapsløftet, breddeundersøkelse 2008 14 «Mye ... Om Kunnskapsløftet som reform, sammenhængen med det norske samfund og skolesektorens fælles kvalitetsansvar Kunnskapsløftet : på vei mot felles kvalitetsansvar? - Erling Lars Dale | bibliotek.dk Kuhn mente at mange vitenskapsmenn vil tviholde på det eksisterende paradigmet, mens de strider mot tilhengerne av et nytt paradigme.

Tidlig valg gir fornøyde elever? fra evaluering av Kunnskapsløftet, breddeundersøkelse 2008 14 «Mye ... Om Kunnskapsløftet som reform, sammenhængen med det norske samfund og skolesektorens fælles kvalitetsansvar Kunnskapsløftet : på vei mot felles kvalitetsansvar? - Erling Lars Dale | bibliotek.dk Kuhn mente at mange vitenskapsmenn vil tviholde på det eksisterende paradigmet, mens de strider mot tilhengerne av et nytt paradigme. De gjør dette fordi de har oppriktig tro og stort tillit til paradigmet de arbeider innenfor.

RELATERTE BØKER