Forskning om idrett, samfunn og frivillig organisering

Forskning om idrett, samfunn og frivillig organisering En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,20 MB
FILNAVN
Forskning om idrett, samfunn og frivillig organisering.pdf
ISBN
3231852629086

BESKRIVELSE

Norges forskningsråds program "Idrett, samfunn og frivillig organisering" er et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram som startet i 1998 og som avsluttes i 2007. Programmet har vært finansiert av Kultur- og kirkedepartementet via overskuddet fra Norsk Tipping AS. Målet for programmet har vært å bygge opp kompetanse og frambringe ny kunnskap om viktige trekk i samfunnsutviklingen som belyser forholdet mellom idrett, samfunn og frivillig organisering.

Kluss i vekslinga. Fritid, idrett og organisering. gram "Idrett, samfunn og frivillig organisering".

I St.meld. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen uttrykkes det for eksempel bekymring «for at kvaliteten på viktige områder av norsk grunnopplæring ikke er god nok. Idrett og samfunn Organisering av idrett Mål for opplæringen er at eleven skal kunne .

RELATERTE BØKER