AD/HD

AD/HD - Tore Duvner | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tore Duvner
DIMENSJON
5,97 MB
FILNAVN
AD/HD.pdf
ISBN
2617399301585

BESKRIVELSE

Boka AD/HD. Impulsivitet, overaktivitet, konsentrasjonsvansker henvender seg til alle som kommer i kontakt med barn og unge med diagnosen: foreldre, personale i barnehage, SFO og skole, sykehus, helse- og sosialtjeneste.Attention Deficit/Hyperactivity Disorder er den amerikanske termen for den meget vanskelige sammensetningen av impulsivitet, overaktivitet og konsentrasjonsvansker. Mange med diagnosen AD/HD har også andre mangler, som for eksempel persepsjonsvansker, motoriske vansker og lese- og skrivevansker, som benevnes som DAMP og dysleksi.Boka gir en nevro-psykologisk forklaring på hva konsentrasjonsevne er, en forklaring på hvordan de ulike vanskelighetene arter seg og en bred oversikt over mulige støtte- og behandlingstiltak.

Termen ADHD kommer från DSM, en handbok inom psykiatrin som i USA utger ett standardsystem för medicinsk ... 注意欠陥・多動性障害(ちゅういけっかん・たどうせいしょうがい、英: Attention-deficit hyperactivity disorder 、ADHD)は、多動性(過活動)や衝動性、また不注意を症状の特徴とする神経発達症もしくは行動障害である 。 こうした症状は教室内で最年少だとか 、正常な者、他の精神障害、薬物の影響 ... ADHD Norge mener at mange voksne vil ha nytte av kurs om ADHD, veiledning til organisering og gjennomføring av daglige oppgaver og samtaleterapi i tillegg til legemidler. - Medisinering må starte hos spesialist i psykiatri eller nevrologi før en eventuell overføring til fastlegen, sier Øgrim.

Symptomene starter tidlig i barneårene og vedvarer ofte inn i ungdomsalderen og voksenlivet. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a mental disorder of the neurodevelopmental type. It is characterized by difficulty paying attention, excessive activity, and acting without regards to consequences, which are otherwise not appropriate for a person's age.

RELATERTE BØKER