Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt - Gina Bråthen | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gina Bråthen
DIMENSJON
4,26 MB
FILNAVN
Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt.pdf
ISBN
8756674261988

BESKRIVELSE

Boken gir en fremstilling av sentrale selskapsrettslige spørsmål knyttet til kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt, med særlig vekt på vilkårene og grensene for styrets adgang til å sette aksjeeiernes fortrinnsrett til side ved kapitalforhøyelsen. De rettslige spørsmålene som drøftes i boken, er delt i tre hovedkategorier: Først behandles kravene til gyldig styrefullmakt, som er forutsetningen for at styret skal kunne beslutte kapitalforhøyelse. Deretter behandles kravene til styrets beslutning, herunder de skranker forbudet mot myndighetsmisbruk oppstiller for styrets adgang til å beslutte rettet emisjon. Til sist behandles ugyldighetsspørsmål. Ugyldighetssanksjonen er sentral ved kapitalforhøyelser, og i boken drøftes blant annet hvilke feil som medfører ugyldighet samt ulike prosessuelle spørsmål knyttet til ugyldighetssøksmål.

De rettslige spørsmålene som drøftes i boken, er delt i tre hovedkategorier: Først behandles kravene til gyldig styrefullmakt ... 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2.

Beløpet føres mot gjelden som skal konvertere, jf NRS 8.5.1.1.2.. Fondsemisjoner tilfører ikke selskapet egenkapital da midler overføres fra annen egenkapital til ... Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt Boken gir en fremstilling av sentrale selskapsrettslige spørsmål knyttet til kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt, med særlig vekt på ... I henhold til aksjeloven § 2-12 kan ikke aksjer tegnes til underkurs.

RELATERTE BØKER