Bedriftsbeskatning i praksis

Bedriftsbeskatning i praksis Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,49 MB
FILNAVN
Bedriftsbeskatning i praksis.pdf
ISBN
3531160708314

BESKRIVELSE

Boken er Sentralskattekontoret for storbedrifters fjerde bokutgivelse innenfor bedriftsbeskatning. Boken gir en tilnærmet fullstendig fremstilling av kontorets uttalelser, vedtak som er truffet av kontoret og dets fagkyndige nemnder samt rettssaker som kontoret har vært involvert i. Bedriftsbeskatning i praksis er bygd opp rundt skattelovens kapittelinndeling og gir på den måten et unikt innblikk i og oversikt over den praktiske håndteringen av bedriftsbeskatningen som kontoret og nemndene har arbeidet med. I tillegg er det tatt med problemstillinger knyttet til ligningsforvaltning, internasjonal skatterett og ulovfestet gjennomskjæring. Strukturen i boken gjør at den også kan brukes som et oppslagsverk. Boken vil være av særlig interesse for advokater, revisorer, ansatte i skatteetaten samt studenter som driver videregående skatterettsstudier. Boken vil også være til nytte for selskapene selv, spesielt for ansatte med ansvar for skattespørsmål. Boken vil dessuten representere god dokumentasjon av ligningspraksis, og således være nyttig for domstolene.

Lønnsveksten anslås til 3 prosent, konsumprisveksten til 1,6 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 2,2 prosent. Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014_NEWLINE_"Bedriftsbeskatning i praksis 2000" (red.), Den norske Revisorforening, Oslo, 2000_NEWLINE_"Overligningsnemndas klagebehandling for inntektsåret 1998", Skatterett 1, 2 og 4/2001_NEWLINE_Diverse øvrige faglige artikler_NEWLINE_Obstacles to Nordic Venture Capital Funds / Nordic Innovation Centre. - 3rd ed., norsk del ... Kontoret har også uttalt at i praksis benyttes stort sett et påslag i intervallet 3-8 % på totale direkte og indirekte kostnader, se Bedriftsbeskatning i praksis 3.

Kjøp. Rederibeskatning i praksis 2010 Terje Woldbeck.

RELATERTE BØKER