Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør

Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,84 MB
FILNAVN
Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør.pdf
ISBN
1024626183223

BESKRIVELSE

Mange av problemstillingene innenfor fagfeltene flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling er de samme eller i nær slekt med hverandre. En sammenligning av utdanning i sør og nord vil avdekke at noe av den samme strukturelle volden og de samme utstøtingsmekanismene og hersketeknikkene som mange innvandrere blir utsatt for i det norske samfunnet, også rammer majoriteten i u-land. Gjennom eksempler fra skolehverdagen drøftes praktiske og teoretiske spørsmål: Hvorfor skårer mange språklige minoritetselever i Norge og mange majoritetselever i Afrika så lavt i forhold til vestlige majoritetselever? Hvordan kan vi møte og tilrettelegge for elevene både språklig og faglig i sør og i nord? Hvilken rolle har lærere som behersker elevenes morsmål? Hva er kebabspråk og kodeveksling? Hvordan skal vi vurdere elevenes resultater enkeltvis og i større nasjonale og internasjonale undersøkelser og hvor bestemmende blir slike vurderinger for skolens innhold? Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør problematiserer også hvordan norsk bistand til utdanningssektoren i utviklingsland fungerer, hvilken rolle Verdensbanken og Verdens handelsorganisasjon spiller for norske prioriteringer, og hvordan u-land fremstilles i norske lærebøker. Hele tjueto forfattere med høy faglig kompetanse har bidratt til denne boka. Boka er forskningsbasert og henvender seg til studenter som tar utdanningsvitenskap eller lærerutdanning ved universiteter og høgskoler, til pedagoger i skole og førskole, ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste og til forskere på området. Birgit Brock-Utne er professor og leder for masterstudiet i internasjonal og komparativ utdanningsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har bred u-landserfaring. Liv Bøyesen er rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Høgskolen i Oslo, og har særlig ansvar for tiltak som gjelder kartlegging av flerspråklige elever.

Har det over lang tid i Nord-Østerdal vært en større evne og vilje til å åpne seg for nye kulturelle ... Lettgåtte gulltopper i Sør-Norge Her er knallfine kremtopper du rekker å bli svett av, men som de fleste i familien klarer å komme seg opp på. Utdanningssystemet i USA lar seg ikke beskrive som ett system. Det er et sterkt desentralisert system som viser store variasjoner.

oppfatninger og normer i kulturen i Hedmark som bidrar til at barn og unge lykkes ulikt i utdanningssystemet, og at det i særlig grad gjelder barn av foreldre ... Har det over lang tid i Nord-Østerdal vært en større evne og vilje til å åpne seg for nye kulturelle ... Lettgåtte gulltopper i Sør-Norge Her er knallfine kremtopper du rekker å bli svett av, men som de fleste i familien klarer å komme seg opp på. Utdanningssystemet i USA lar seg ikke beskrive som ett system.

RELATERTE BØKER