Lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse - Karl Rosén | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Karl Rosén
DIMENSJON
11,18 MB
FILNAVN
Lov om finansiell sikkerhetsstillelse.pdf
ISBN
5712201777136

BESKRIVELSE

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse regulerer låneavtaler hvor sikringsobjektet er kontante innskudd eller finansielle instrumenter. Loven gjennomfører direktiv 2002/47/EF og griper bredt inn i gjeldsforfølgningsretten. Klassiske nasjonale disipliner som pant og konkurs har med denne loven fått et praktisk viktig tillegg. Loven regulerer den rettslige stillingen for sikkerhetsavtaler, pant og overdragelse til eie, og sluttavregning. Den innholder også en særskilt lovvalgsregel for forvalterregistrerte finansielle instrumenter. Boken inneholder en grundig og praktisk behandling av loven.

I rapporten fra arbeidsutvalget som har gjort noe av forarbeidene til den norske loven, er det konstatert at «sikkerhet som stilles på grunn av redusert kredittverdighet ikke vernes av direktivet». I lov 26. mars 2004 nr.

januar 2017. Departementet tar videre sikte på å sette i kraft endringene i verdipapirfondloven som gjelder gjennomføring av UCITS V-direktivet i løpet av annet halvår 2017. lov om finansiell sikkerhetsstillelse § 1 Virkeområde og formål Lovens formål er å styrke det finansielle markedet og ivareta hensynet til finansiell stabilitet ved å bidra til sik-ker, ordnet og effektiv finansiell sikkerhetsstillelse.

RELATERTE BØKER