Samhandling mellom PP-rådgivere og lærere

Samhandling mellom PP-rådgivere og lærere Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,77 MB
FILNAVN
Samhandling mellom PP-rådgivere og lærere.pdf
ISBN
9781365167514

BESKRIVELSE

Denne boken handler om samhandling mellom PP-rådgivere og lærere. Den er hovedsakelig rettet mot disse aktørene. I tillegg retter den seg mot skoleeiere og rektorer som har et overordnet ansvar for at alle barn og unge skal få et likeverdig opplæringstilbud, samt ansatte i Statped som skal bistå både PPT og skoler i dette arbeidet. Én av begrunnelsene for å sette søkelys på temaet, er forhåpningen og intensjonen om at faglig samhandling kommer de det gjelder - i denne sammenheng barn og unge med spesielle behov - til gode. Hensikten med boken er derfor at den skal bidra til mer innsikt i temaet. Dette innebærer blant annet økt kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til samhandling, samt ytterligere bevissthet om egen rolle når man som profesjonell yrkesutøver samhandler med andre. Boken har fem kapitler, hvor det første fokuserer på samarbeid som ett aspekt ved samhandling. De andre kapitlene er empiriske tekster som løfter frem PP-rådgiveres og læreres erfaringer og opplevelser av å delta i et prosjekt hvor hovedmålsettingen var å utvikle samhandling mellom PPT og skole.

Lærere uttrykker at de ønsker hjelp knyttet til utfordringer hos enkeltelever, mens PP-tjenesten ønsker å dreie arbeidet mot systemrettede forhold (Fylling & Handegård, 2009) Med bakgrunn i dette ble ... Helsefremmende samhandling mellom mennesker er derfor avhengig av god kommunikasjon og gjensidig respekt og forståelse, samtidig som man tar hensyn til hverandres virkelighetsoppfatning. Samhandling som fungerer Samhandling mellom barn og unge er som oftest lystbetont og frivillig. Gjennom samhandling lærer barn om seg selv og andre, og de gjør viktige sosiale erfaringer som ... samhandling mellom PPT og Statped ...

Gjennom samhandling lærer barn om seg selv og andre, og de gjør viktige sosiale erfaringer som ... samhandling mellom PPT og Statped ... og fellesskap mellom lærere styrkes ytterligere når de kan delta i nettverk med lærere fra andre ...

RELATERTE BØKER