Organisasjonsteori

Organisasjonsteori - Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre, Kristin Woll | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre, Kristin Woll
DIMENSJON
9,56 MB
FILNAVN
Organisasjonsteori.pdf
ISBN
5771881362369

BESKRIVELSE

Organisasjonsteori gir en solid og oversiktlig presentasjon av faget organisasjonsteori. Den dekker emnene som tradisjonelt inngår i faget slik det undervises på universitet og høyskoler, og legger vekt på den nordiske tradisjonen i utvalget av tekster og eksempler. Boken er strukturert etter fagets historiske utvikling, fra antikken via den klassiskeorganisasjonsteorien og byråkratiteorien, og helt frem til de seneste utviklingstrekk, og viser sammenhengen de ulike skoler og teorier har vokst frem i.Organisasjonsteori bygger på den svenske Organisation och organisering av Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling og Alexander Styhre. Den norske utgaven er oversatt og bearbeidet av Kristin Woll. Woll har i tillegg formulert læringsmål for de forskjellige kapitlene og dessuten skrevet et eget kapittel om makt.Boken er utviklet for undervisningsformål av skandinaviske forfattere som båderepresenterer akademisk tyngde, omfattende lærebokproduksjon og lang erfaring med å undervise i faget på universitet og høyskoler i Sverige og Norge.Sagt om boken:«Dette er et imponerende læreverk. Boken løfter frem de bærende teoritradisjoner og sentrale utviklingstrekk innen organisasjonsteorien, og evner å formidle faget på en oversiktlig og engasjerende måte. Nødvendige pedagogiske grep og forenklinger går aldri på bekostning av faglig presisjonsnivå. Forfatterne viser at de kjenner organisasjonsteoriens klassikere like godt som nyere utviklingstrekk i forskningsfront. Som organisasjonsteoretiker blir jeg stolt på fagets vegne når jeg leser denne boken. Organisasjonsfagets relevans fremstår med tydelighet gjennom gode eksemplifiseringer og illustrerende case. Kort sagt; dette er state of the art fra Norden.»Kjell Arne Røvik, professor ved UiT, Norges Arktiske Universitet«Endelig en innføringsbok i organisasjonsteori på norsk med skandinavisk innretning og kronologi. En spennende fortelling om organisasjonsteoriens utvikling, muligheter og mangfold. Forfatterne evner på en god måte å plassere ulike tradisjoner historisk og teoretisk, og presenterer stoffet på en måte som gjør boken egnet for studenter på innføringsnivå. Boken vil også være nyttig for viderekomne og praktikere som trenger å vite mer om bakgrunnen for de mange konsepter og teorier om organisasjon som flyter omkring i det moderne samfunnet. Boken har fått med seg mange av de viktigste skandinaviske bidragene til organisasjonsteorien og er tilrettelagt for norske forhold.»Professor Haldor Byrkjeflot, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo«Organisation och organisering är unik till sin karaktär och ändå en bok som man har väntat länge på. Boken ger en bra översikt av organisationsteorin och på ett sätt som är stimulerande och relevant för såväl studenter och forskare som praktiker. Boken bjuder på en bild av organisationsteorihistoria, unik i sin detaljrikedom, som finns där inte bara för att hedra gamla klassiker utan även för att visa hur somliga idéer lever i ny skepnad hundra år senare. Samtidigt bjuder den på ett urval av de nyaste trenderna i organisationsstudier och försöker förutspå framtidens organisationsteori. Den rymmer mainstream såväl som avantgardet, och pekar på det skandinaviska bidraget till den internationella organisationsläran. Sist, men inte minst, har författarna lyckats hitta ett tonläge som är lätt och pedagogiskt utan att förenkla komplexa tankar och idéer.» Professor Barbara Czarniawska, GRI, Göteborgs universitet «Boken er noe så sjelden som en lettlest lærebok der klassikerne illustreres med klipp fra originaltekstene - slik at leseren gis nærkontakt med kildene. Det kronologiske plottet får frem utviklingen i faget - samtidig som det er et godt grep for å gi konkret historisk innhold til abstrakte teorier. Ved å bli guidet inn i den konteksten en organisasjonsteori har oppstått i, forstår man hvilke spørsmål den i sin tid var ment å besvare.»Kjersti Halvorsen, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen«Författarna till Organisation och organisering har på ett utmärkt sätt klarat av att skriva en seriös presentation av organisationsteorin. En mycket läsvärd lärobok. Läsarna kan glädja sig åt närvaron av alla de många viktiga svenska och skandinaviska organisationsteoretiska bidragen och av aktuella illustrationer och fall från svenska företag och organisationer. Även om det är en grundbok och därmed främst lämplig för nybörjare i ämnet så vill jag även rekommendera den för mer avancerade studenter och forskare i ämnet.»Professor Lars Bengtsson, Blekinge Tekniska Högskola

Denne skal være objektiv og konkret beskrive hva man driver med. Hvis du vil illustrere rapporteringsforholdene i et selskap eller en organisasjon, kan du lage en SmartArt-grafikk som bruker et oppsett for organisasjonskart, slik som Organisasjonskart, eller du kan bruke Microsoft Visio til å opprette et organisasjonskart.Hvis du har Visio, kan du lese mer om når Visio er den beste måten å opprette organisasjons kartet på. Målgruppe: Organisasjonsteori er et tilbud til deg som vil styrke din formelle kompetanse innenfor økonomi og administrasjon. Emnet er organisert slik at det er mulig å kombinere studier og jobb. Kjøp 'Organisasjonsteori for offentlig sektor, instrument, kultur, myte' av Tom Christensen fra Norges raskeste nettbokhandel.

Desse gjer innsikt i forskjellige teoretiske retningar i faget, samt innsikt i korleis ulike formar for og verkemiddel knytt til organisering vert nytta i praksis. Organisasjonsteori moderne, symbolske og postmoderne perspektiver. Mary Jo Hatch.

RELATERTE BØKER