Domstolloven

Domstolloven - Anders Bøhn | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anders Bøhn
DIMENSJON
7,21 MB
FILNAVN
Domstolloven.pdf
ISBN
9201977305803

BESKRIVELSE

Andre utgave av Anders Bøhns kommentar til domstolloven inneholder grundig omtale av hver enkelt bestemmelse og omfattende henvisninger til rettspraksis og forarbeider.Sentrale emner er reglene om habilitet, frister, forkynnelser, rettergangsansvar, organisering av advokatvirksomhet og disiplinærordning for dommere. Boken har et detaljert stikkordregister, et domsregister og et fullstendig lovregister. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Retten settes med meddommere i de tilfelle som tvisteloven og straffeprosessloven bestemmer. Disiplinærnemnden behandler klage på advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk, domstolloven eller annen lov, jf. domstolloven (dl.) § 227.

Redaksjoner kan få tilgang til elektroniske pressesider med rettsavgjørelser, tiltaler og berammingslister. Søknad om adgang via Domstoladministrasjonen skjer med bruk av elektronisk identifikasjon på https://presse.domstol.no/ Dommer er som ... Lov om domstolene (korttittel: domstolloven, forkortelse: dl.) er en lov fra 1915 som trådte i kraft 1.

RELATERTE BØKER