Digitalisering, kompetanse og læring

Digitalisering, kompetanse og læring En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,74 MB
FILNAVN
Digitalisering, kompetanse og læring.pdf
ISBN
4771996343715

BESKRIVELSE

Diskusjonene om digitale teknologier i undervisning og læring dreier seg i stor grad om helt konkrete utfordringer. For eksempel om hva som er fordelene ved bruk av digitale teknologier vurdert opp mot etablerte pedagogiske praksiser. Kompetanse, motivasjon og holdninger hos lærere omtales oftest som det største hindret for bruk av digitale teknologier i undervisning og læringsarbeid. Men er det slik? Ikke overraskende strever utdanningssektoren med å utvikle overordnede strategier så vel som med å utnytte digitale teknologier i undervisningen. I denne boken er nettopp bruk av teknologi i utdanning tema. Forfatterne viser at dette er mer komplisert enn å handle om teknologien i seg selv eller de individuelle barrierene for å bruke den. Digitale teknologier i undervisning og læring handler like mye om sosiale relasjoner, kulturer, utdanningspolitikk og økonomi, altså den sosiale praksis bruken inngår i.

Tilskudd; Kompetanseutvikling i arbeidslivet; Tilsyn; Direktør. Sveinung Skule direktør.

Men ... Digitalisering og ikt; Fleksibel læring; KBU-sekretariatet; Åpne/lukk Karriereveiledning. Karrieretjenester [Tromsø] Utdannings- og ...

RELATERTE BØKER