DNA-bevis : rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet

DNA-bevis : rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet - Ragna Aarli | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ragna Aarli
DIMENSJON
9,76 MB
FILNAVN
DNA-bevis : rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet.pdf
ISBN
3453420277726

BESKRIVELSE

DNA-reformen har utvidet mulighetene for å innhente og lagre DNA-profiler av personer mistenkt for kriminalitet. Reformen er gjennomført for å styrke politikraften i Norge, øke oppklaringsprosenten og skape et tryggere samfunn. Tilliten til DNA-beviset som verktøy i kriminalitets­bekjempelsen er utgangspunktet for denne boken, som drøfter hvilke garantier vi har mot uriktige domfellelser basert på DNA-bevis. Biologiske spor blir innhentet på åstedet av politiet. Rettsgenetisk sakkyndige undersøker deretter det biologiske materialet, isolerer DNA og fremstiller DNA-profiler for de sentrale DNA-registrene. Det er videre opp til retten å vurdere om et sammenfall mellom en DNA-profil fra et biologisk spor og DNA-profilen til en mistenkt har bevisverdi i en konkret straffesak. Det er vanskelig å helgardere seg mot feilkilder i sporsikringen, analysearbeidet og rettsanvendelses­prosessen. Drøftelsen av faren for produksjons- og anvendelsesfeil knyttet til DNA-bevis, og av mulighetene for å redusere risikoen for slike feil, er av interesse for alle som er opptatt av at uriktige domfellelser må unngås.

De viktigste funnene i prosjektet blir oppsummert i denne rapporten. Tilliten til DNA-beviset som verktøy i kriminalitets­bekjempelsen er utgangspunktet for boken DNA-bevis. Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet, som drøfter hvilke garantier vi har mot uriktige domfellelser basert på DNA-bevis.

Hun har nylig gitt ut boken DNA-bevis.Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet (2011). Hun har også gitt ut boken Offentlig rettergang.Publikums adgang til innsyn i og omtale av straffesaker (2010), som bygger på hennes doktoravhandling. Kjøp DNA-bevis fra Tanum DNA-reformen har utvidet mulighetene for å innhente og lagre DNA-profiler av personer mistenkt for kriminalitet.

RELATERTE BØKER