Barnelova

Barnelova Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,48 MB
FILNAVN
Barnelova.pdf
ISBN
3851712672740

BESKRIVELSE

Barnelova (lov om barn og foreldre) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 25 (i kraft 1. juli 2019)

Vedlegg 5 til barnelova: R51-01 - BLDs kommentarer til de enkelte bestemmelsene i midlertidig forskrift om anerkjennelse av farskap for barn født av surrogatmor i utlandet Barneloven gjelder for barn og unge under 18 år, og regulerer foreldrenes plikter overfor barna - og barnas rettigheter overfor foreldrene. Barneloven har blant annet bestemmelser om fastsetting av farskap, foreldreansvar og daglig omsorg, gjensidig samværsrett for barn og foreldre og... Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold.

Dersom barnet blir født i Noreg, vil mor automatisk få barnetrygd omtrent 2 månader etter fødselen. Ein må likevel søkje om barnetrygd når Barneloven endres den 1.

RELATERTE BØKER