Barnehagen som utdanning

Barnehagen som utdanning - Einar Juell | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Einar Juell
DIMENSJON
4,94 MB
FILNAVN
Barnehagen som utdanning.pdf
ISBN
3605209722663

BESKRIVELSE

Med innføringen av den nye rammeplanen har barnehagen blitt en utdanningsinstitusjon. Hva innebærer dette? Forfatteren ønsker å øke forståelsen for barnehagens særpreg og muligheter og bidra til faglige diskusjoner om barnehagens plass i utdanningssystemet og i kunnskapssamfunnet. Barnehagens egenart ligger i synet på lek, vennskap, omsorg og læring og har en verdimessig forankring som må drøftes. Utfordringen er på en og samme tid å skulle ivareta barndommens egenart, barnas behov og barnehagens institusjonelle særpreg i hverdagen og i møtet med skolen. Problemstillingene belyses og undersøkes i skjæringspunktet mellom ideologi og praksis. Spørsmål som stilles, er: Hva er barnehagens egenart, og hva bør den være? Finnes det bare én egenart? Skal barnehagen gi en utdanning hvor idealet er målbare og konkrete resultat? Barnehagen som utdanning er en bok for studenter i førskolelærerutdanningen, pedagoger i barnehage og skole og alle andre som er opptatt av barns danning og utdanning.

Det skjer en rivende utvikling i sektoren og flere og flere barnehager ansetter nå kun faglærte. Pedagogisk fagteam - barnehage er en kommunal virksomhet, som yter ulike tjenester til private og kommunale barnehager i Fredrikstad kommune. Vårt hovedfokus er å se det enkelte barns muligheter, og fremme trivsel, utvikling og mestringsglede, i samarbeid med foreldre og barnehageansatte. i barnehage.

Oppmerksomheten har lenge vært rettet mot nok barnehageplasser, mens den senere tiden er fokuset flyttet over til kvalitet og kompetanse. Likevel er andelen ansatte med førskolelærerutdanning omtrent uendret siste ti år, mens antallet ansatte som har fått dispensasjon fra dette kravet, stadig øker.

RELATERTE BØKER